Vijf gouden tips voor een succesvolle brainstormsessie

‘We gaan toch niet met geeltjes aan de slag he?’ Ja brainstormen. De ene persoon vindt het heerlijk, de ander heeft er vooral geen zin in. ‘Dit hebben we al zo vaak gedaan en we zien er nooit iets van terug’. Ook zo fijn. Belangrijk voorwaarden voor een goede brainstorm: het doel moet voor iedereen duidelijk zijn en de terugkoppeling moet goed geregeld zijn.

Ik begeleid regelmatig brainstormsessies en die begeleiding start al een paar weken voordat we daadwerkelijk bij elkaar komen. Een goede brainstormsessie is niet even bij elkaar komen. Er ligt een draaiboek en een plan. Ik weet van tevoren welke informatie we willen ophalen, hoe we dat gaan doen en ook de terugkoppeling is geregeld. En niet onbelangrijk … hoe we de energie erin houden.

Vijf gouden tips voor een succesvolle brainstormsessie:
1. Maak een draaiboek met verschillende werkvormen. Denk ook eens aan iets anders dan post-its. Ik laat regelmatig mensen iets creëren of een buitenaciteit doen. Creativiteit gaat omhoog en ze zijn een stuk gelukkiger.  Zeker als ze zelf een werkvorm mogen kiezen.
2. Beschrijf voor jezelf wat het doel is per werkvorm. Dat houdt je scherp tijdens de brainstormsessie.
3. Zorg voor een duidelijke instructie vooraf en zet letterlijk en figuurlijk het doel centraal.
4. Kies werkvormen waarin iedere deelnemer een actieve rol heeft.
5. MAAK PLEZIER, hoe serieus het onderwerp ook .. plezier zorgt voor de beste input.

Vandaag heb ik een draaiboek gemaakt voor een schoolbestuur die breed wil inzetten op de werving van leerlingen en ik geef terugkoppeling aan een schoolteam die samen met mij heeft nagedacht over hun eigen schoolplan.

Scroll to Top