betrekken mensen bij je doelgroep

Betrek ook echte mensen uit je doelgroep

Dit is al weer de laatste blog in de serie “maak je doelgroep zichtbaar”. Ik ben gestart om uit te leggen wat een persona is en wat je er aan hebt, ik heb tips gedeeld voor een succesvolle lancering en tot slot heb ik je laten zien uit welke onderdelen een persona moet bestaan. Wat ik in deze blog wil bespreken is wat je kunt doen om de ‘echte’ mensen uit je doelgroep te blijven betrekken.

Persona is slechts een tool

Kijk, een persona is een mooie tool, maar ook niet meer dan dat. Een tool om jouw doelgroepen beter in beeld te brengen om zo gerichter je communicatieproces in te richten. Het is erg belangrijk om het contact met je doelgroep te organiseren en in stand te houden. Waar kun je aan denken?

Klankbordgroep of klantpanel

Jouw gehele doelgroep uitnodigen is niet te doen en ook niet nodig. Het is belangrijk dat je op structurele wijze communiceert. Dat je laat zien waar je als organisatie voor staat. Maar eenzijdig communiceren… is eigenlijk niet communiceren. Werk bijvoorbeeld met een klantpanel of een klankbordgroep. Zorg ervoor dat de samenstelling van deze groep ook een realistische weergave is van de samenstelling van jouw doelgroepen. Ga echt het gesprek aan, leg dingen voor of laat ze kiezen uit verschillende scenario’s. Lukt het niet fysiek? Organiseer dan een klankbordgroep online.

In het kader van het thema van deze maand (persona), is het niet gek om onderdelen uit je persona te checken bij de doelgroep. Herkennen ze zich in het profiel of hebben ze nog goede aanvullingen? Dit zal jouw persona alleen maar verbeteren. Vergeet daarbij ook niet je persona tijdens het proces met enige regelmaat aan de doelgroep voor te leggen. Ook de doelgroep is in ontwikkeling en wellicht veranderen zaken die voor jou van belang zijn. Denk maar eens aan de social media kanalen waarop ze actief zijn.

Volgende maand

Deze maand heb ik je meer laten zien over het ontwikkelen van persona. Een belangrijke tool om je doelgroep zichtbaar te maken. Maar een persona kun je ook gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor het vinden van de juiste influencers voor je organisatie. Wat kun je hier eigenlijk mee? Volgende maand ga ik je hier veel meer over vertellen.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In mei 2020 is het thema: maak je doelgroep zichtbaar.

Scroll to Top