Ambassadeur – voor iedereen in de organisatie

Ambassadeur – voor iedereen in de organisatie

In de voorgaande blogs heb ik je laten zien hoe je individuele collega als ambassadeur kunt verbinden aan jouw organisatie. Een belangrijke stap die je niet moet vergeten is om de overige collega’s hierbij te betrekken. Dit versterkt het wij-gevoel en daarbij, wellicht zijn dit de ambassadeurs voor de toekomst.

Interne zichtbaarheid

Maak het in je interne communicatie zichtbaar. Laat zien welke posts er geworden gepubliceerd en deel deze met enige regelmaat intern. Kondig eventuele grote events vooraf aan. Als een collega bijvoorbeeld een week lang de eindredactie gaat doen van de social media kanalen is het leuk om vooraf hier collega’s over te informeren. Kies niet alleen voor zenden, maar vraag ook input aan collega’s. Wellicht hebben zij ook mooie ideeën waar de ambassadeur eens over kan bloggen, vloggen of communiceren.

Bied trainingsmogelijkheden aan

Het is ook slim om collega’s te interesseren voor social media. Deel regelmatig tips en weetjes en organiseer met regelmaat trainingen op dit vlak. Luister goed naar de collega’s. Veel mensen willen bijvoorbeeld wel ‘wat’ met LinkedIn, maar hebben geen idee hoe of wat. Dat is de gelegenheid om ze te betrekken bij een training. Zet altijd de medewerker centraal (what’s in it for me?), de rol van ambassadeur komt wellicht later wel.

Gedragsregels

Bij ‘de start’ van social media waren veel bedrijven in paniek. Er werden gedragsregels en protocollen opgesteld waaraan medewerkers moesten voldoen. Sommige bedrijven gaven aan dat collega’s niet actief mochten zijn op het gebied van social media. Dit is niet alleen een negatieve gedachtegang, het is ook niet haalbaar. Ieder mens is vrij ook om actief te zijn op social media. Je kunt veel beter kiezen voor het goed faciliteren, dan het ‘dicht timmeren’ met regels.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In juli 2020 is het thema: van collega naar ambassadeur.

Laat het individu in zijn kracht

Laat het individu in zijn kracht

Het is belangrijk dat het individu zichzelf mag zijn en blijven op social media. Dus zelfs als jullie gezamenlijke plannen hebben om meer over het bedrijf, de diensten en de doelen te communiceren is het essentieel dat je jouw collega daarin zoveel mogelijk vrij laat.

Dit komt (over het algemeen) de kwaliteit ook ten goede, omdat mensen er doorheen kunnen prikken wanneer iets in scene is gezet en wanneer het echt uit die persoon zelf komt. Je kunt wel wat basisafspraken met elkaar maken. Vraag door wat jouw collega nodig heeft om goede content te genereren.

Je kunt daarbij denken aan wat voor soort items er gemaakt kunnen worden en dat de items in een bepaalde stijl worden opgemaakt. Of dat jullie reageren op elkaars berichten of juist niet. Dat soort afspraken zijn slim om in het begin met elkaar te maken.

Wellicht kun je in de samenwerking ook op zoek gaan naar een frequentie in de communicatie. Wil deze persoon elke twee weken iets posten? Of dagelijks? Of voor een bepaalde periode? Je kunt bijvoorbeeld een collega een week lang eindredacteur laten zijn van jouw social media kanalen of juist één specifiek kanaal, zoals bijvoorbeeld Instagram. Wees daar ook heel transparant over richting jouw doelgroep. Vaak levert dit weer nieuwe volgers voor jouw organisatie op.

Ook niet onbelangrijk, bespreek met elkaar een periode af en evalueer met regelmaat. Van beide kanten. Werkt de samenwerking goed? Is er nog wat nodig om de kwaliteit te verbeteren? Of werkt het gewoon niet en gaan jullie (qua social media) uit elkaar. Dat kan en mag natuurlijk ook.

Tot slot een belangrijk aandachtspunt. Jouw collega investeert extra tijd in de profilering van jouw organisatie. Het is attent om daar iets leuks tegenover te stellen. Dat kan natuurlijk een kleine attentie zijn, maar wellicht wil deze persoon juist verder groeien in het social media vak en een opleiding volgen. Probeer ook daar elkaar in tegemoet te komen

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In juli 2020 is het thema: van collega naar ambassadeur.

Ambassadeurs – van eerste schets naar een concreet plan

Je hebt de potentiële ambassadeurs van jouw organisatie in kaart gebracht en daarbij heb je een eerste opzet gemaakt voor je doelen. Het is de bedoeling dat je nu concreter wordt in je aanpak.

Start in ieder geval met het volgen van jouw collega’s op de social media kanalen. Let op: doe dit alleen met de accounts die gerelateerd zijn aan het werk. LinkedIn is altijd veilig, maar wees kritisch op social media kanalen als Facebook of Instagram. Het kan (erg) ongemakkelijk worden als het bedrijf waar je werkt je ineens begint te volgen terwijl jij alleen maar vakantiefoto’s deelt. ‘Like’ gerelateerde posts die over het werk gaan. Op deze wijze bouw je al de interactie met elkaar op.

Naast deze actie is het goed om jouw schets om te zetten naar een concreet plan. Start altijd met jouw doel(en) en doelgroepen. ‘Wat wil je bij wie bereiken?’. Immers social media is ook slechts een communicatiemiddel om tot je doel te komen en geen doel op zich. Heb je dit helder? Denk dan na hoe je de doelgroep kunt bereiken. Kijk naar het volledige spectrum en vergeet daarbij niet de ‘traditionele’ communicatiemiddelen. Zo ontstaat er per doel en doelgroep een mix aan communicatiemiddelen die je kunt inzetten.

Nu is het tijd om met de collega’s die jij op het oog hebt om de tafel te gaan zitten. Want net als met ‘externe influencers’ moet je ook de interne collega zien te ‘verleiden’. Het is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend dat jouw collega een ambassadeur wil zijn voor jouw organisatie. En dat is ook prima. Social media draait om mensen en mensen kiezen er zelf bewust voor om actief te zijn op één of meerdere kanalen. Als jullie elkaar kunnen vinden dan is dat mooi, maar dat is nooit  vanzelfsprekend.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In juli 2020 is het thema: van collega naar ambassadeur.

ambassadeurs

Van collega naar ambassadeur

Vorige maand ging mijn blogserie over influencers. Deze maand wil ik de focus leggen op de ambassadeurs uit jouw organisatie. Namelijk jouw collega’s, leidinggevenden of wellicht jijzelf. Zoals ik al aangaf in de laatste blog over influencers, de eerste influencers die je kunt binden zijn medewerkers van je bedrijf.

Begin met observeren

In de eerste fase ga je observeren, kijken en rondvragen. Wie is er actief op social media? Wie heeft affiniteit met LinkedIn, Instagram of Facebook? Wie kan er vol enthousiasme vertellen over het bedrijf, over jullie diensten? Wie zou een goed ‘gezicht’ kunnen zijn voor de organisatie? Een directeur is mooi, maar soms is het juist ook heel verfrissend om een medewerker te vinden die in eerste instantie minder zichtbaar is voor de buitenwereld. Je hoeft de focus niet te leggen op één persoon. Breng gewoon eerst in kaart wat je ziet. Denk in je achterhoofd alvast aan verschillende doelgroepen.

Als voorbeeld: werk je bij een woningcorporatie, dan vinden de huurders het waarschijnlijker leuker om meer te horen van de wijkmeester dan van de directeur. Ander voorbeeld, werk je in het onderwijs, dan is een startende leerkracht wellicht een ander geluid dan de directeur van het schoolbestuur. Je kunt in een gemeente de wethouder aan het woord laten, maar wellicht is er een uitgesproken inwoner die meer over jouw stad kan laten zien.

Wat zijn je doelen?

Naast het observeren en het in kaart brengen denk je ook na over de doelen. Soms heb je al een helder doel voor ogen, maar soms kan de juiste persoon je ook op een nieuw en fris idee brengen. Dat is prima. Je kunt ook (een paar) verschillende doelen hebben. Maak voor jezelf een eerste schets. Waarin je de doelen benoemt, maar ook waarin je in kaart hebt gebracht welke mogelijke collega’s een rol kunnen spelen in dit proces.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In juli 2020 is het thema: van collega naar ambassadeur.

Hoe ‘versier’ je een influencer?

Hoe ‘versier’ je een influencer?

In de vorige drie blogs heb ik het gehad over de eerste stappen van influencer marketing, maar nu komen we op een spannend punt. Je hebt in kaart gebracht wat je wilt en wat voor type je zoekt. Tijdens de zoektocht heb je een shortlist gemaakt en uiteindelijk heb je de influencer van je dromen gevonden. Dan begint er iets spannends, namelijk de influencer moet jou ook zien zitten.
Anders dan met de ‘standaard’ communicatiemiddelen kan jij niet alles bepalen. Influencers zijn mensen. Mensen die onafhankelijk zijn van jou. Dit verklaart direct de titel van deze blog, want hoe ‘versier’ jij een influencer?

Slimme start?

Wellicht een handige en niet zo’n spannende stap. De eerste influencers die je aan je kunt binden zijn medewerkers van je bedrijf of een bestuurder. Heb je er al op die manier naar gekeken? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Pieter Zwart van Cool Blue dan zie je dat dit al een hele goede influencer is voor zijn eigen organisatie. Maar ook deze mensen kun je niet verplichten om leuk te gaan bloggen/vloggen… je kunt ze er wel in begeleiden. Daar wil ik het volgende maand graag met je over hebben.

Terug naar de externe influencer

Overval de influencer niet. Probeer eerst op laagdrempelige wijze contact te leggen. Zoek in deze fase de overeenkomsten en leer de influencer beter kennen. Wat zijn zijn/haar doelen en wat kunnen jullie voor elkaar betekenen? Dit hoeft echt niet altijd een zak met geld te zijn. Soms kun je elkaar ook juist op andere punten versterken.

Maak daarna afspraken met elkaar over de (mogelijke) samenwerking. Wat verwacht de influencer van jou en wat verwacht jij van de influencer? Kunnen jullie daar samen uit komen?

Dit is niet een eenmalige actie, je moet in de relatie blijven investeren. Betrek de influencer echt bij jouw doelen, geef bijvoorbeeld een primeur weg of nodig de influencer uit voor een speciaal event. Kijk samen vooruit en bespreek samen wat je kunt doen om je doelen te behalen. Wees ook eerlijk als je meerdere influencers wilt inzetten en waarom je dat doet. Eerlijkheid duurt immers het langst.

Wil je de blogs over deze serie terug lezen? Klik hier voor blog 1, blog 2 en blog 3.
Volgende maand ga ik het hebben over ambassadeurs uit je eigen organisatie.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In juni 2020 is het thema: influencers.

Welke influencer past bij jou?

Welke influencer past bij jou?

In mijn vorige blog gaf ik al aan dat je een influencer moet kiezen die past bij jouw doelgroep, doel en organisatie. Je moet de juiste balans vinden tussen bereik, interactie met de doelgroep en met name of deze persoon wel past bij jouw organisatie en doelen.

Persona

Het laatste (passen bij jouw organisatie en doelen) is veruit het belangrijkste. Het is dan ook niet verstandig om als eerste te gaan kijken naar het bereik. Dat komt later. Start eerst met het beschrijven van een persona. Vorige maand heb ik hier al een blogserie over geschreven, klik hier als je deze terug wilt lezen. Aan de hand van deze persona ga je op zoek. Je zoekt een persoon, die past binnen jouw profiel. Maak hiervan een shortlist. Aan de hand van deze shortlist maak je een verdere overweging en kijk je naar het bereik en de interactie met de doelgroep. Dat wil zeggen, is de influencer actief, positief, past de stijl van communiceren bij jouw organisatie enzovoorts.

Macro, Micro?

Neem ook het volgende in overweging. Soms is het juist goed om je te richten op een kleine niche. Iemand die perfect past bij jouw vraagstuk. Wil jij bijvoorbeeld jouw gemeente op een andere wijze presenteren aan de inwoners? Dan hoef je niet te zoeken naar een influencer met een landelijk bereik. Of ben je bezig met het neerzetten van jouw schoolbestuur als de leukste van de regio, dan wil je iemand die communiceert met de juiste mensen. Namelijk, onderwijsmensen uit jouw regio. Dat is veel waardevoller dan landelijk of internationaal bereik.

Welke rol wil je?

In jouw persona-omschrijving moet je ook aandacht hebben voor ‘de rol’ die je de influencer wilt geven. Je kunt namelijk op verschillende manieren omgaan met influencer marketing. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld: de expert, de analist, de verbinder of juist toch die bekende Nederlander? De rol is een belangrijk ingrediënt om de juiste influencer te vinden.

In mijn volgende blog sluit ik (voorlopig) dit thema af. In deze laatste blog wil ik het hebben over “Hoe ‘versier’ je een influencer?”, want jij kunt het wel een perfecte match vinden, maar is dat wederzijds?

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In juni 2020 is het thema: influencers.

Influencer marketing, juist ook voor maatschappelijke organisaties

Influencer marketing, juist ook voor maatschappelijke organisaties

Mijn vorige blog eindigde ik met influencer marketing en ik ga daar nu graag op door. Influencers zijn een belangrijke communicatiegroep waar nog nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Ook voor organisaties waarbij je dat wellicht niet direct verwacht. Juist ook belangrijk voor de maatschappelijk betrokken organisaties, zoals de zorg en het onderwijs.

Kringloopwinkels

Als voorbeeld. Waar denk je aan bij kringloopwinkels? Suf, stoffig? Of denk je aan duurzaam? Van deze tijd? Hip en origineel? Wist je dat er een hele groep influencers op dagelijkse basis bezig is met tweedehandskleding en kringloopwinkels? YouTubers die een gigantische groep volgers hebben en die dagelijks laten zien welke outfit ze nu weer hebben gescoord. Ze zorgen ervoor dat de kringloopwinkel een ander imago krijgt en dat de kringloopwinkel ook wordt gezien door een andere doelgroep; de jonge hippe twintiger. Slimme kringloopketens zoals Rataplan verbinden deze influencers aan hun eigen social media kanalen.

Vertaling naar het onderwijs en de zorg

Dit is ook heel goed mogelijk voor het onderwijs en de zorg. Wist je dat er heel veel leuke leerkrachten actief zijn op Instagram? Of op YouTube? Veel schoolbesturen vinden dit nog spannend en houden het liever stil of hebben geen idee wat ze er mee moeten doen. Hetzelfde is ook van toepassing in de zorg. Als het gaat over potentiele nieuwe leerkrachten of verplegers, heb je al gedacht over influencers die een opleiding volgen tot leraar of verpleger? Heb je die in beeld? Heb je daarvoor een strategie?

Start met het schrijven van persona

Wat is een belangrijke eerste stap? Realiseer je dat je niet iedereen aan je kunt binden. Je hebt focus nodig. Daarom is de eerste stap om een een aantal goede en duidelijke persona’s te schrijven. Welke soort influencer past het beste bij jouw vraagstuk? Waarschijnlijk niet de persoon met het grootste bereik, maar wie dan wel? Daar vertel ik jou heel graag meer over in mijn volgende blog.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In juni 2020 is het thema: influencers.

Iedereen is een influencer

Iedereen is een influencer

Wat is influencer marketing?

Meer dan ooit zijn mensen (massa)communicatie moe. We kijken vaker naar Netflix, Videoland of Disney+ en als we wel TV kijken, dan zappen we standaard de reclame weg. We luisteren vaak Spotify en missen daardoor veel reclameboodschappen op de radio en zelfs op internet verzinnen we slimme manieren om pop-ups of andere vormen van reclame te voorkomen. En dan heb ik het nog niet over folders en brochures die nauwelijks worden gelezen.

Echte verhalen

Mensen willen echte verhalen, ervaringen en tips horen. Bijvoorbeeld van familieleden en vrienden. Maar onbewust luisteren we ook naar andere mensen die buiten onze eigen netwerk vallen. Massaal kijken we naar online beoordelingen, kijken we naar programma’s waarbij er aandacht is voor één bepaald nieuw boek of een nieuwe film enzovoorts.

Iedereen is een influencer

Zodra we iemand ‘een tip’ geven die aansluit bij de vraag van de ontvanger zijn we al een influencer. Jij dus ook. Een influencer heeft een aantal kenmerken: het is een persoon, die een boodschap (tip/ervaring) deelt, die van waarde is en er voor zorgt dat de ander een actie onderneemt … zeg maar een zetje in de rug. Kortom een influencer hoeft niet altijd jong, hip en happening te zijn.

Influencer marketing

Als je dit slim en structureel weet in te zetten voor je organisatie, dan kun je spreken van influencer marketing. Een strategisch plan waarbij je nadenkt over je boodschap en hoe je deze van persoon naar persoon weet over te brengen. Een plan dat past binnen je huidige communicatiestrategie en die jouw doelgroep weet te raken.

Het is een interessante communicatieontwikkeling die nog lang niet door iedere branche of organisatie wordt opgepakt. Dat biedt dus heel veel nieuwe kansen. Deze maand wil ik jou inspireren om na te denken over influencer marketing.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In juni 2020 is het thema: influencers

betrekken mensen bij je doelgroep

Betrek ook echte mensen uit je doelgroep

Dit is al weer de laatste blog in de serie “maak je doelgroep zichtbaar”. Ik ben gestart om uit te leggen wat een persona is en wat je er aan hebt, ik heb tips gedeeld voor een succesvolle lancering en tot slot heb ik je laten zien uit welke onderdelen een persona moet bestaan. Wat ik in deze blog wil bespreken is wat je kunt doen om de ‘echte’ mensen uit je doelgroep te blijven betrekken.

Persona is slechts een tool

Kijk, een persona is een mooie tool, maar ook niet meer dan dat. Een tool om jouw doelgroepen beter in beeld te brengen om zo gerichter je communicatieproces in te richten. Het is erg belangrijk om het contact met je doelgroep te organiseren en in stand te houden. Waar kun je aan denken?

Klankbordgroep of klantpanel

Jouw gehele doelgroep uitnodigen is niet te doen en ook niet nodig. Het is belangrijk dat je op structurele wijze communiceert. Dat je laat zien waar je als organisatie voor staat. Maar eenzijdig communiceren… is eigenlijk niet communiceren. Werk bijvoorbeeld met een klantpanel of een klankbordgroep. Zorg ervoor dat de samenstelling van deze groep ook een realistische weergave is van de samenstelling van jouw doelgroepen. Ga echt het gesprek aan, leg dingen voor of laat ze kiezen uit verschillende scenario’s. Lukt het niet fysiek? Organiseer dan een klankbordgroep online.

In het kader van het thema van deze maand (persona), is het niet gek om onderdelen uit je persona te checken bij de doelgroep. Herkennen ze zich in het profiel of hebben ze nog goede aanvullingen? Dit zal jouw persona alleen maar verbeteren. Vergeet daarbij ook niet je persona tijdens het proces met enige regelmaat aan de doelgroep voor te leggen. Ook de doelgroep is in ontwikkeling en wellicht veranderen zaken die voor jou van belang zijn. Denk maar eens aan de social media kanalen waarop ze actief zijn.

Volgende maand

Deze maand heb ik je meer laten zien over het ontwikkelen van persona. Een belangrijke tool om je doelgroep zichtbaar te maken. Maar een persona kun je ook gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor het vinden van de juiste influencers voor je organisatie. Wat kun je hier eigenlijk mee? Volgende maand ga ik je hier veel meer over vertellen.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In mei 2020 is het thema: maak je doelgroep zichtbaar.

persona onderdelen

Een goede persona beschrijft deze onderdelen

In deze blog wil ik je graag laten zien uit welke onderdelen een persona bestaat. In mijn vorige blog heb ik tips voor succes gegeven. Voor de volledigheid, een persona is een specifieke beschrijving van je doelgroep die je opbouwt vanuit een persoonlijk perspectief. Een handige tool die heel goed werkt bij het verder ontwikkelen van je communicatieproces.

Belangrijke onderdelen van een persona?

 • Geef je persona letterlijk een gezicht
 • Geef je persona een naam
 • Leeftijdsindicatie
 • Status, beschrijf de gezinssituatie
 • Uit welke omgeving komt je persona?
 • Wat is het beroep? Of welke studie?
 • Beschrijf de 3 belangrijkste persoonlijke eigenschappen
 • Beschrijf welke aspecten deze persona motiveert om over te gaan tot actie
 • Welke doelen wil de persona behalen?
 • Beschrijf ook waar de persona tegen aanloopt
 • Maak een korte bio, waarin je meer vertelt over de persoon
 • Merken/kleuren. Beschrijf welke merken, kleuren passen bij jouw persona
 • (Social) media. Van welke media maakt deze persona gebruik? Met andere woorden, op welke wijze zou je de persoon kunnen bereiken?
 • Een korte quote zorg direct voor duidelijkheid. Ook als je snel iemand de persona laat screenen.

Boekwerk?

Als je deze boodschappenlijst zo ziet, dan kan je de indruk krijgen dat er een boekwerk geschreven moet worden. Niets iets minder waar. De beschrijving van een persona moet te lezen zijn op 1 A4. Eigenlijk vergelijkbaar met een goede cv. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden en stijlen om een persona vorm te geven. Kies iets wat past bij jouw organisatie en huisstijl. Ter illustratie dit is een voorbeeld van LOU communicatie.

Help!

Wil je wel aan de slag met het beschrijven van een goede persona, maar heb je geen idee? Ik denk natuurlijk heel graag met je mee. Stuur een e-mail naar info@loucommunicatie.nl en ik laat je de verschillende mogelijkheden zien.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In mei 2020 is het thema: maak je doelgroep zichtbaar.