Speel met beeldvorming, maar sla de plank niet mis

In mijn vorige blog heb ik je voorbeelden laten zien op welke wijze je ‘fun’ kunt toepassen bij een communicatiestrategie. En met welke aspecten je rekening kunt houden om je aanpak te laten slagen.

De eerste twee punten zijn de belangrijkste sleutels tot succes:

 • Kijk oprecht en serieus naar het vraagstuk en neem er de tijd voor;
 • Leer je doelgroep goed kennen.

Uit de praktijk:

Een aantal weken geleden raakte ik betrokken bij een inhoudelijke discussie over beeldvorming. Heel concreet: de beeldvorming van ‘laagopgeleide’ jongeren. In de gekozen campagne werd juist de term ‘laagopgeleide’ nog gebruikt als start van de discussie. De makers hadden voor ogen dat dit een goede opening zou zijn voor het gesprek. En daarbij ‘dit viel zo lekker op’. Dat is waar, het viel op… maar of het echt recht deed aan het doel en de doelgroep dat durf ik te betwijfelen.

Wat was er mogelijk geweest als er oprecht was gekeken naar het vraagstuk en de doelgroep(en)? Was daar dan dezelfde strategie uitgekomen? En als we het ‘fun’ aspect hadden toegevoegd? Ook dan? Want het ‘fun’ aspect is er juist voor complexe vraagstukken. Laat daar geen misverstand over bestaan, in dit geval is ‘fun’ een serieuze zaak.

Doel en doelgroep centraal:

De leerling op het VMBO die de poster ziet hangen met de term ‘laagopgeleid’ krijgt direct een bevestiging van een mogelijk bestaand negatief beeld. Ook al staat er direct onder: “laagopgeleid, nou echt niet!”. Zo werkt het menselijk brein niet. We lezen iets negatiefs en de context eromheen verdwijnt. Als er had gestaan “Jij houdt Nederland draaiend” of “Wij zijn trots op alles wat jij kunt maken”. Dan zet je een heel ander gevoel neer.

Spelen met negatieve beeldvorming heeft echt impact, maar bereikt wellicht niet jouw doel. Daarbij kun je ook onnodig mensen raken op een negatieve wijze. Zoek de kracht in een creatieve positieve oplossing met impact. Ik weet zeker dat die ook te vinden is.

Wat is jouw verhaal? Mijn ervaring op scholen

Wat is jouw verhaal? Mijn ervaring op scholen

Ze werd een beetje hopeloos en riep op een gegeven moment: “Het is hier gewoon nooit saai!”. Dat zijn voor mij de beste momenten in een brainstormsessie met een team als we zoeken naar het verhaal van een bepaalde school. Dat is hét moment dat mensen afscheid nemen van de algemene containerbegrippen en uit eigen ervaring gaan vertellen waarom ze elke dag uit hun bed komen om juist op deze school les te geven. Je krijgt geweldige verhalen over leerlingen, de samenwerking onderling en het contact met ouders. Verhalen die deze school maken tot wat het is en verhalen die het verschil maken.

Ultieme cliche op je gevel

Deze verhalen zijn vaak ook ‘het bewijs’ van de containerbegrippen die de school op de gevel heeft staan. ‘Uitdagend onderwijs’ bijvoorbeeld. Ik vind het ook niet zo’n probleem als scholen in eerste instantie grijpen naar clichés en containerbegrippen. Het is een fijne methode om je gedachten in grote lijnen mee te ordenen. Maar je moet daarna nog wel een aantal stappen zetten en dat wordt vaak vergeten. De bewijsvoering is eigenlijk het belangrijkste. En ja, dan mag je zelfs de ultieme cliché op je gevel schroeven. Als je maar echt kunt laten zien waar dat uit blijkt.

Onderzoek doen

Mijn ervaring is dat scholen (na mijn aanpak) gerichter gaan kiezen voor iets anders. De brainstormsessie met het team staat niet los. Het maakt deel uit van een groter geheel. Ik laat de school ook altijd onderzoek doen bij bestaande ouders, maar ook bij toekomstige ouders. En ik doe zelf onderzoek naar de andere scholen in de wijk. Vaak hebben de scholen zelf het idee dat de buurtschool het beter doet op het gebied van profilering, maar regelmatig is dat slechts een gevoel en geen realiteit.

Twinkelende ogen

Ik breng deze facetten samen en maak dan een concreet plan van aanpak voor de school met daarbij ‘het verhaal van de school’. En dit verhaal is voor mij altijd heel erg belangrijk als ik dit presenteer aan de teamleden. Als ik twinkeling zie in de ogen, dan hebben we de juiste toon te pakken. Dan is dat de lijn die we willen uitstralen naar buiten. Is die twinkeling er niet? Dan is het ook simpel, dan moet ik weer aan het werk om echt die essentie te vinden.

Zoals ik al eerder aangaf, als een team het niet ziet zitten dan heeft het ook echt geen zin. Ze moeten er blij van worden en met enthousiasme het verhaal van de school (in hoofdlijnen) kunnen en willen delen met hun eigen netwerk.

Aanpakken alle communicatiemiddelen

Na het vaststellen van de strategie ondersteun ik de scholen ook met het aanpassen van alle communicatiemiddelen naar de nieuwe aanpak. Ook help ik bij het opzetten van nieuwe communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld social media kanalen.

Het onderwijs is een prachtig en tastbaar voorbeeld, maar ik doe dit ook voor heel veel andere partijen. Mijn eigen bewuste keuze is dat het altijd organisaties zijn die mensen raken in hun dagelijks bestaan.

“Organisaties met een goed hart voor de mens, daar ga ik voor.”

Hoe zet je jouw organisatie op de kaart?

Hoe zet je jouw organisatie op de kaart?

“Vertel me… wat is het verschil tussen jouw school en de andere scholen in de buurt?”

In mijn maandthema’s probeer ik altijd laagdrempelige onderwerpen aan te snijden. Concrete tips waar je direct mee kunt starten. Vorige maand was dat bijvoorbeeld bloggen. Deze maand wil ik meer delen over mijn dagelijkse werk: strategische profileringsvraagstukken.

Van ingewikkeld naar helder

Want dat is waar ik het grootste gedeelte van mijn tijd aan kwijt ben. Allerlei strategische communicatievraagstukken waar de organisatie zelf niet het antwoord op kan formuleren. Dat vind ik eigenlijk ook het leukste van mijn vak. Van een ingewikkeld vraagstuk een heldere communicatielijn maken.

Mijn doel deze maand is jou laten zien dat alles wat je doet (communiceert) samenhangt binnen één gekozen strategie. Of je nu een imagoprobleem hebt, te onzichtbaar bent of een nieuw initiatief wilt starten, strategie is daarbij altijd de basis.

Communicatie moet meebewegen

Ik geloof daarbij niet in vuistdikke communicatieplannen voor jaren. Ik heb de overtuiging dat communicatie moet meebewegen bij de ontwikkelingen omtrent jouw organisatie en branche. Maar dat je wel probeert om de kern (of kernwaarden) vast te houden in je communicatiestrategie.

Bij de start van deze blog start ik met de vraag: “Vertel me… wat is het verschil tussen jouw school en de andere scholen in de buurt?”. Niet  zonder reden. Het is geen geheim dat het onderwijs voor mij een belangrijke branche is, waar ik me graag op richt. Er had ook kunnen staan: ‘zorgaanbieder’, ‘woningcorporatie’ etc. Deze vraag stel ik eigenlijk altijd direct bij de start van een nieuw traject en in verhouding krijg ik relatief weinig een concreet respons op deze vraag.

Cliches en containerbegrippen

Een groot probleem is dat organisaties (in dit geval scholen) blijven hangen in clichés en containerbegrippen. “We bieden onderwijs voor ieder kind”, “veilige leeromgeving”, “uitdagend onderwijs”. Herkenbaar? Wat maakt jou dan anders dan de andere scholen die nagenoeg hetzelfde beweren? Dat is een interessante vraag.

Over het algemeen werk ik samen met het hele schoolteam. Mijn doel is om aan de ene kant het team met trots te laten kijken naar hun eigen school en inzet. ‘Het is gewoon wat we doen’, mogen ze wat mij betreft loslaten. En het andere doel is doorhakken en doorzagen wat de echte intentie is van de gekozen containerbegrippen.

Werken met het hele schoolteam is leuk en verfrissend en, eerlijk is eerlijk, soms ook vermoeiend. Het ene teamlid is blij dat er ‘actie’ komt en een ander teamlid is sceptisch. En wellicht ook terecht: “Dan komt er zo’n communicatiejuf van extern, wat heeft zij ons te bieden?”. Wat ik te bieden heb heeft alles te maken met het creëren van overzicht en inzicht. Ik ga een school niet vertellen waar hun kansen en mogelijkheden zitten. Dat moeten ze zelf ontdekken, omdat ik zeker weet dat een door mij gekozen jasje geen bal gaat uit maken in de profilering. Als een team het niet voelt en niet met enthousiasme ermee aan de slag wil gaan, dan is het zinloos. Ze moeten met trots vertellen over de school die ze echt samen maken. En dat is in de basis mijn aanpak.

Ik ben ervan overtuigd dat de beste profilering een samensmelting is van drie factoren:

 1. Wat wil je zelf als organisatie (als school)
 2. Wat willen toekomstige klanten (de ouders)
 3. Wat doen jouw concurrenten en hoe kan jij je onderscheiden (andere scholen in de wijk)
  en op dit snijvlak van deze drie factoren, daar ligt de kracht van de profilering. Ik ga dus geen mooie dingen verzinnen. Dat is ook niet nodig, gemiddeld bezoek ik 30 scholen per jaar en geloof me, elke school heeft unieke kansen om de aandacht te vragen. Het is alleen een kwestie van het juiste naar boven halen.
betrekken mensen bij je doelgroep

Betrek ook echte mensen uit je doelgroep

Dit is al weer de laatste blog in de serie “maak je doelgroep zichtbaar”. Ik ben gestart om uit te leggen wat een persona is en wat je er aan hebt, ik heb tips gedeeld voor een succesvolle lancering en tot slot heb ik je laten zien uit welke onderdelen een persona moet bestaan. Wat ik in deze blog wil bespreken is wat je kunt doen om de ‘echte’ mensen uit je doelgroep te blijven betrekken.

Persona is slechts een tool

Kijk, een persona is een mooie tool, maar ook niet meer dan dat. Een tool om jouw doelgroepen beter in beeld te brengen om zo gerichter je communicatieproces in te richten. Het is erg belangrijk om het contact met je doelgroep te organiseren en in stand te houden. Waar kun je aan denken?

Klankbordgroep of klantpanel

Jouw gehele doelgroep uitnodigen is niet te doen en ook niet nodig. Het is belangrijk dat je op structurele wijze communiceert. Dat je laat zien waar je als organisatie voor staat. Maar eenzijdig communiceren… is eigenlijk niet communiceren. Werk bijvoorbeeld met een klantpanel of een klankbordgroep. Zorg ervoor dat de samenstelling van deze groep ook een realistische weergave is van de samenstelling van jouw doelgroepen. Ga echt het gesprek aan, leg dingen voor of laat ze kiezen uit verschillende scenario’s. Lukt het niet fysiek? Organiseer dan een klankbordgroep online.

In het kader van het thema van deze maand (persona), is het niet gek om onderdelen uit je persona te checken bij de doelgroep. Herkennen ze zich in het profiel of hebben ze nog goede aanvullingen? Dit zal jouw persona alleen maar verbeteren. Vergeet daarbij ook niet je persona tijdens het proces met enige regelmaat aan de doelgroep voor te leggen. Ook de doelgroep is in ontwikkeling en wellicht veranderen zaken die voor jou van belang zijn. Denk maar eens aan de social media kanalen waarop ze actief zijn.

Volgende maand

Deze maand heb ik je meer laten zien over het ontwikkelen van persona. Een belangrijke tool om je doelgroep zichtbaar te maken. Maar een persona kun je ook gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor het vinden van de juiste influencers voor je organisatie. Wat kun je hier eigenlijk mee? Volgende maand ga ik je hier veel meer over vertellen.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In mei 2020 is het thema: maak je doelgroep zichtbaar.

persona onderdelen

Een goede persona beschrijft deze onderdelen

In deze blog wil ik je graag laten zien uit welke onderdelen een persona bestaat. In mijn vorige blog heb ik tips voor succes gegeven. Voor de volledigheid, een persona is een specifieke beschrijving van je doelgroep die je opbouwt vanuit een persoonlijk perspectief. Een handige tool die heel goed werkt bij het verder ontwikkelen van je communicatieproces.

Belangrijke onderdelen van een persona?

 • Geef je persona letterlijk een gezicht
 • Geef je persona een naam
 • Leeftijdsindicatie
 • Status, beschrijf de gezinssituatie
 • Uit welke omgeving komt je persona?
 • Wat is het beroep? Of welke studie?
 • Beschrijf de 3 belangrijkste persoonlijke eigenschappen
 • Beschrijf welke aspecten deze persona motiveert om over te gaan tot actie
 • Welke doelen wil de persona behalen?
 • Beschrijf ook waar de persona tegen aanloopt
 • Maak een korte bio, waarin je meer vertelt over de persoon
 • Merken/kleuren. Beschrijf welke merken, kleuren passen bij jouw persona
 • (Social) media. Van welke media maakt deze persona gebruik? Met andere woorden, op welke wijze zou je de persoon kunnen bereiken?
 • Een korte quote zorg direct voor duidelijkheid. Ook als je snel iemand de persona laat screenen.

Boekwerk?

Als je deze boodschappenlijst zo ziet, dan kan je de indruk krijgen dat er een boekwerk geschreven moet worden. Niets iets minder waar. De beschrijving van een persona moet te lezen zijn op 1 A4. Eigenlijk vergelijkbaar met een goede cv. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden en stijlen om een persona vorm te geven. Kies iets wat past bij jouw organisatie en huisstijl. Ter illustratie dit is een voorbeeld van LOU communicatie.

Help!

Wil je wel aan de slag met het beschrijven van een goede persona, maar heb je geen idee? Ik denk natuurlijk heel graag met je mee. Stuur een e-mail naar info@loucommunicatie.nl en ik laat je de verschillende mogelijkheden zien.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In mei 2020 is het thema: maak je doelgroep zichtbaar.

persona

Persona – tips voor succes  

In mijn vorige blog heb ik al iets verteld over de kracht van een goede uitgewerkte persona.

Een persona is een specifieke beschrijving van je doelgroep, die je opbouwt vanuit een persoonlijk perspectief. Dit is een handige tool die heel goed werkt bij het verder ontwikkelen van je communicatieproces. 

Wat zijn de tips om hier succesvol mee om te gaan?

 • Draagvlak. Het is belangrijk dat de ontwikkeling van de persona’s, maar ook de inbedding een goede plek krijgen binnen de organisatie. Commitment vanuit diverse hoeken en perspectieven is daarbij erg belangrijk. Laat collega’s bijvoorbeeld meedenken in het proces en maak in ieder geval duidelijk waarom je kiest voor deze werkwijze en wat je verwachtingen zijn van de medewerkers ten opzichte van de persona’s.
 • Visie. Bedenk vooraf goed op welke basis je de doelgroep gaat indelen. Wat is voor jouw organisatie en doelstellingen relevant? Ontwikkel vooraf een heldere visie.
 • Interactieve bijeenkomst. Voor de interne adoptie is het heel slim om samen met collega’s de persona te ontwikkelen. Start eerst met een interactieve bijeenkomst om de doelgroep in te delen in subgroepen en ga dan uiteen om informatie te vinden voor de persona.
 • Informatie. Doe goed onderzoek. Zowel online als in gesprek met de doelgroep zelf. Probeer bij de ontwikkeling niet uit te gaan van één individueel persoon, maar de grote lijnen (die voor een bredere groep gelden) te beschrijven.
 • Tastbaar. Een persona is juist een handige tool om gericht te communiceren. Maak een persona dan ook tastbaar. Geef de persoon een naam en een gezicht. In mijn volgende blog laat ik zien waar je aan kunt denken.
 • Vier kleine successen. Het is belangrijk om jouw organisatie betrokken te krijgen, maar ook te houden. Vier kleine successen tijdens het proces en geef regelmatig een terugkoppeling over het verloop.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In mei 2020 is het thema: maak je doelgroep zichtbaar.

ken je je doelgroep echt

Ken jij jouw doelgroep echt?

Met wie wil je communiceren? Wie zijn jouw doelgroepen? Elk communicatietraject start, over het algemeen, met deze vraag. Soms moet er zelfs nog worden nagedacht over deze vraag. Is er wel een antwoord, dan is deze vaak erg algemeen. Denk maar aan termen als: ouders, werkzoekenden, bewoners, leraren, patiënten, inwoners enzovoorts. Het klinkt alsof er over de doelgroep is nagedacht, maar eigenlijk zijn dit loze kreten. Want wat is ‘een ouder’ of ‘een inwoner’?

Kijk eens verder

Deze algemene termen zijn een start om na de denken over je doelgroepen, maar je moet verder kijken dan dat. Als je wilt communiceren met effect moet je in kaart brengen wie jouw doelgroep eigenlijk is. Het is belangrijk dat je jouw doelgroep een gezicht kunt geven. Heb je weleens nagedacht om te werken met een persona?

Wat is een persona

Een persona is een specifieke beschrijving van je doelgroep, die je opbouwt vanuit een persoonlijk perspectief. Met andere woorden, je geeft je doelgroep letterlijk een gezicht en denkt na over wat deze persoon bezighoudt, waar zijn focus en interesse ligt of juist zijn ergernis. Maar bijvoorbeeld ook van welke communicatiemiddelen hij gebruikmaakt.

Start met het in kaart brengen van je doelgroep

Voordat je zover bent is het eerst goed om je doelgroep (in hoofdlijnen) in kaart te brengen. Eigenlijk ga je sub-doelgroepen beschrijven. Als voorbeeld: “leerkrachten”. Deze doelgroep zou je bijvoorbeeld kunnen opdelen in: zij-instromer, startende leerkracht, medior, senior. Of juist als specialist, bovenbouw, onderbouw enzovoorts. Probeer een balans te vinden tussen een te grote algemene doelgroep of teveel deelgroepen.

Voordelen van werken met een persona

Het werken met een heldere en duidelijke persona gaat jou helpen in je communicatieproces. Je kunt gerichte keuzes maken, het brengt meer focus en daarbij kun je het ook goed delen met collega’s, maar ook met andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan het reclamebureau wat je in wilt huren om een campagne te ontwikkelen.

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In mei 2020 is het thema: maak je doelgroep zichtbaar.