Draagvlak. Wat is dit nu eigenlijk? 

Draagvlak wat betekent dit nu eigenlijk? En waarom is ‘draagvlak creëren’ zo belangrijk? 

Je presenteert een nieuwe aanpak aan de directie. Je krijgt een unanieme ‘ja’ en verlaat enthousiast de vergadering. Mooi, we kunnen aan de slag! Is dit draagvlak Euuh nee, want jij (en de directie) kunnen wel enthousiast zijn, maar dat hoeft niet voor de rest van je team of organisatie zo te zijn.  

De juiste houding bereiken 

In alles wat ik doe vind ik het belangrijk dat de mens centraal staat. Betrokkenheid bij je plannen zorgt voor het beste resultaat. Het gedrag van mensen verandert alleen als zij de aanleiding ook echt zelf voelen. Sluit met communicatie aan op de wereld van jouw collega’s. Waar komen zij elke morgen hun bed voor uit?  

Zorg ervoor dat je de belangrijkste spelers die onderdeel uitmaken van je plan eerst in kaart brengt. En betrek deze spelers ook écht. Als mensen zich persoonlijk betrokken voelen kunnen ze een ambassadeur worden van je plan.  

Kijk breed 

Kijk verder dan je neus (of team) lang is en zorg dat je de juiste mensen in de juiste houding weet mee te krijgen. Breng goed in kaart hoe je persoonlijke betrokkenheid kan koppelen aan heldere doelen en actieplannen. Kent iedereen de inhoud en wat ze moeten doen of juist laten? Geen mooie praatjes, maar creëer duidelijkheid, want zonder draagvlak zou jouw aanpak nog weleens in de prullenbak kunnen belanden.  

Maar hoe pak je dit nou aan? In een volgende blog wil ik hier wat dieper op ingaan.  

LOU communicatie heeft de ambitie om elke maand te bloggen over één bepaald thema. In februari 2020 is het thema: Het creëren van draagvlak.  

 

 

Scroll to Top