LOU communicatie is betrokken bij het informatieplatform Word Leraar in Den Haag. Dit online platform is er op gericht om alle mensen die het onderwijs overwegen op weg te helpen bij de eerste stap. Maak hoe maak je een dergelijk platform zichtbaar?

Direct na de zomervakantie is er gestart met een grootschalige abricampagne in Den Haag. Op meer dan 50 locaties waren de posters zichtbaar. Dat resulteerde in een stabiele stijging van bezoekers op de website.