Voor een opdrachtgever in het voortgezet onderwijs heeft LOU communicatie een actief persbeleid opgesteld.
In een actief persbeleid geef je duidelijkheid aan alle betrokkenen binnen de organisatie.

Aan de hand van verschillende scenario’s heb ik een schema gemaakt met hierin heldere werkafspraken. Denk daarbij aan een verdeling van verantwoordelijkheden (wie doet wat) en taken. Daarbij zijn er ook diverse uitgangspunten geformuleerd. Algemene uitgangspunten, maar ook uitgangspunten die horen bij een specifiek scenario.

Het doel was helder: duidelijke werkafspraken zodat iedereen in de organisatie precies weet wat je kunt verwachten of doen in geval van media aandacht. Daarbij is er ook aandacht voor de ‘brutale’ media zoals een overval op je eigen kantoor. Hoe ga je hier mee om? Het plan wordt verder ingebed binnen de organisatie en daarna is het advies om aandacht te hebben voor training-on-the-job.

Wil je ook aan de slag met een media/persbeleid? Stuur dan een e-mail naar info@loucommunicatie.nl.