Landelijk issueLOU comunicatie

Gezien de gevoeligheid van het onderwerp kan ik geen inhoudelijke informatie geven, maar ik kan wel vertellen wat de rol is geweest van LOU communicatie tijdens een groot pers issue.

Een organisatie (actief in het onderwijs) kreeg te maken met een vervelend issue. In eerste instantie werd de organisatie benaderd door een lokale journalist, maar het was al snel duidelijk dat dit issue groter zou worden.

LOU communicatie kwam in beeld. Ik heb direct de situatie en stakeholders in kaart gebracht. Wat volgde was een stappenplan waarbij er aandacht was voor alle betrokkenen, interne collega’s, stakeholders en natuurlijk de media.

In de uitwerking was er een heldere boodschap en een goede afhandeling van de diverse persvragen. Zowel op landelijk, regionaal als op lokaal niveau. De interne medewerkers waren op de hoogte en wisten wat te doen en er was aandacht voor de monitoring van social media.

Resultaat: Het issue had zich snel negatief kunnen ontwikkelen. De media aandacht is er zeker geweest, maar het heeft geen negatief effect gehad op het imago van de organisatie. De betrokkenen voelde zich gehoord.