Privacyverklaring LOU communicatie

LOU communicatie gaat voorzichtig om met jouw privacy, volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe LOU
communicatie omgaat moet jouw gegevens. Daarbij informeert LOU communicatie je ook
over jouw rechten met betrekking tot privacy. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar
info@loucommunicatie.nl.

1. LOU communicatie

LOU communicatie is een eenmanszaak, gevestigd Juttepeer 11, 2635 MP DEN HOORN .
Eigenaar van LOU communicatie is Cindy Mattijssen. Je kunt LOU communicatie vinden in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72650710.

2. Welke gegevens gebruikt LOU communicatie

Gegevens voor het uitvoeren van een opdracht
LOU communicatie verwerkt jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
Skype ID/Skypenaam en andere gegevens die nodig zijn om diensten optimaal aan jou te
kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
Je kunt hierbij ook denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten
werken en foto’s die je met mij deelt voor diverse communicatiemiddelen. LOU
communicatie gebruikt deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende
de looptijd van onze overeenkomst. Binnen 1 jaar na afronding van de opdracht worden
deze gegevens verwijderd. Inloggegevens worden direct na afronding van de opdracht
verwijderd.

Gegevens voor de financiële administratie
Gegevens zijn ook nodig voor de facturatie en de financiële administratie. Daarbij gebruikt
LOU communicatie de volgende gegevens: contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvKnummer, eventueel btw-nummer, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst worden deze
gegevens 7 jaar bewaard, na deze periode worden deze gegevens binnen 1 jaar verwijderd.


Gegevens voor het afhandelen van klachten
LOU communicatie wil natuurlijk graag dat jij tevreden bent. Mocht er toch een klacht
ontstaan, dan gebruikt LOU communicatie deze gegevens om tot een zo goed mogelijke
oplossing te komen: naam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer of Skype ID/Skypenaam
en de inhoud van deze klacht. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na afhandeling van de
klacht verwijderd.

Gegevens ter verbetering van de website www.loucommunicatie.nl
LOU communicatie wil jou graag raken en heeft tevens een commercieel belang om jouw
surfgedrag op www.loucommunicatie.nl te analyseren en waar nodig verbeteringen door te
voeren op de website. LOU communicatie maakt gebruik van Google Analytics en is daarbij
gebonden aan de bewaartermijnen van Google.

Deze analytics-dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die
bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens worden
opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website
bezoekt. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Gegevens voor het leggen van contact
Neem je via de website contact op met LOU communicatie, dan verstrek je gegevens zoals
jouw naam, e-mail en eventueel jouw Skype ID/Skypenaam. Door het plaatsen van een
bericht en het versturen van het contactformulier deel je deze gegevens automatisch met
LOU communicatie. Deze gegevens worden verwijderd na 3 maanden na ons laatste
contact.

Gegevens voor het plaatsen van een recensie
Wat fijn als je zo tevreden bent over LOU communicatie dat je een recensie wilt achterlaten
op www.loucommunicatie.nl. Om het plaatsen van recensie mogelijk te maken, verwekt
LOU communicatie de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, website, inhoud van jouw
bericht en jouw foto. Deze recensies blijven bewaard tot jij een verzoek doet om deze te
verwijderen.

Artikel 3 Hoe krijgt LOU communicatie deze gegevens?

LOU communicatie heeft alleen gegevens, omdat jij deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met
betrekking tot de persoonsgegevens die je door LOU communicatie kunt laten verwerken.
1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij LOU communicatie om jouw gegevens
in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren,
aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als
juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van LOU communicatie.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen
brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm
die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Als LOU communicatie gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete
toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen
hebben voor de afgesproken diensten.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar
info@loucommunicatie.nl.


Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

LOU communicatie verstrekt jouw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor
de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. LOU communicatie
verkoopt nooit gegevens aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Raadpleeg de privacyverklaring regelmatig. Heb je een klacht over de manier waarop LOU
communicatie met jouw gegevens omgaat? Stuur dan een mail naar
info@loucommunicatie.nl. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.


Versie september 2018