Speel met beeldvorming, maar sla de plank niet mis

In mijn vorige blog heb ik je voorbeelden laten zien op welke wijze je ‘fun’ kunt toepassen bij een communicatiestrategie. En met welke aspecten je rekening kunt houden om je aanpak te laten slagen.

De eerste twee punten zijn de belangrijkste sleutels tot succes:

  • Kijk oprecht en serieus naar het vraagstuk en neem er de tijd voor;
  • Leer je doelgroep goed kennen.

Uit de praktijk:

Een aantal weken geleden raakte ik betrokken bij een inhoudelijke discussie over beeldvorming. Heel concreet: de beeldvorming van ‘laagopgeleide’ jongeren. In de gekozen campagne werd juist de term ‘laagopgeleide’ nog gebruikt als start van de discussie. De makers hadden voor ogen dat dit een goede opening zou zijn voor het gesprek. En daarbij ‘dit viel zo lekker op’. Dat is waar, het viel op… maar of het echt recht deed aan het doel en de doelgroep dat durf ik te betwijfelen.

Wat was er mogelijk geweest als er oprecht was gekeken naar het vraagstuk en de doelgroep(en)? Was daar dan dezelfde strategie uitgekomen? En als we het ‘fun’ aspect hadden toegevoegd? Ook dan? Want het ‘fun’ aspect is er juist voor complexe vraagstukken. Laat daar geen misverstand over bestaan, in dit geval is ‘fun’ een serieuze zaak.

Doel en doelgroep centraal:

De leerling op het VMBO die de poster ziet hangen met de term ‘laagopgeleid’ krijgt direct een bevestiging van een mogelijk bestaand negatief beeld. Ook al staat er direct onder: “laagopgeleid, nou echt niet!”. Zo werkt het menselijk brein niet. We lezen iets negatiefs en de context eromheen verdwijnt. Als er had gestaan “Jij houdt Nederland draaiend” of “Wij zijn trots op alles wat jij kunt maken”. Dan zet je een heel ander gevoel neer.

Spelen met negatieve beeldvorming heeft echt impact, maar bereikt wellicht niet jouw doel. Daarbij kun je ook onnodig mensen raken op een negatieve wijze. Zoek de kracht in een creatieve positieve oplossing met impact. Ik weet zeker dat die ook te vinden is.

Scroll to Top